konstruktion-topp

Maskinkonstruktion

 

Konstruktion, tillverkning och montering under ett och samma tak ger kortare ledtider och kostnadsbesparingar. Låt oss bli en komplett maskinleverantör eller anlita oss för enskilda uppdrag:
• Maskinkonstruktion
• Idéutveckling
• Framtagning av prototyper och specialmaskiner
• Framtagning av seriemaskiner
• CE-märkning
• Industriell design

inventor
Våra konstruktörer jobbar med CAD programmet Autodesk Inventor.


Här finns en komplett mekanisk verkstad och många års erfarenhet i huset. Använd oss gärna som bollplank och partner i utvecklingsarbetet. Våra kluriga konstruktörer tar fram CAD-underlag i två eller tre dimensioner. Mobergs är den fjärde dimensionen.

Victoria Park Illustration Sophanteringssystemet på Victoria Park Victoria Park under uppbyggnad Victoria Park under uppbyggnad Victoria Park under uppbyggnad Victoria Park under uppbyggnad
Victoria Park under uppbyggnad Victoria Park under uppbyggnad Victoria Park under uppbyggnad Victoria Park under uppbyggnad Victoria Park under uppbyggnad Victoria Park under uppbyggnad
Victoria Park under uppbyggnad Victoria Park under uppbyggnad Victoria Park under uppbyggnad Victoria Park under uppbyggnad